Salgsbetingelser for Projo.no

Virkeområde
Disse salgsbetingelser gjelder for salg av varer for forbrukerkjøp av varer over internett, og gjelder for projo.no / Garnimport AS (925039500). Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, lov om angrerett og handelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Disse salgsbetingelsen er oppdatert 15.05.2020 iht. til gjeldene lovgivning. Salgsbetingelsene gjelder for avtalen du gjør om ditt kjøp av varer, og hvilke rettigheter du har når det kommer til varens egenskaper, betalingsvilkår, leveringsvilkår, og vilkår om reklamasjon og angrerett. Kjøper er den person som foretar bestilling og selger er Nettsiden og firmaet som står ansvarlig for den. Firmainformasjon finner du på faktura og kontakt oss sidene.

Priser
Alle prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Vi opplyser om de totale kostnadene ved utsjekking og det kommer tydelig fram for deg som kunde før du sender og godkjenner bestilling. Herunder fraktgebyrer, porto, fakturagebyr, kortgebyr og andre relevante kostnader for din bestilling. Vi tar forbehold om tastefeil, på produktpriser der det åpenbart må være feilpriset vare.

Avtaleinngåelse
Avtalen er bindene for begge parter når du som kunde sender bestillingen og mottatt av oss i våres bestillingssystem. Dersom det er åpenbare feil i nettbutikken vedrørende varens egenskaper, pris osv. er du som kunde og vi ikke bundet av avtalen når slik at den ene part burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ordrebekreftelse
Ved fullførelse av bestilling skal du motta en ordrebekreftelse sendt til deg på din e-postadresse. Denne skal inneholde informasjon om din bestilling herunder varene samt også kostnadene tilknyttet bestillingen. Du vil også på vedlegg motta en kopi av salgsbetingelser, informasjon om angrerett og kopi av din ordre. Det er ditt ansvar som kunde at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris, leveringsinformasjon osv. Foreligger det feil og det ikke er samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelsen, må du ta kontakt med oss snarest mulig slik at vi ev. kan rette dette uten.

Betaling
Ved endring, retur uavhentet pakke, eller ved bruk av angrerett vil beløpet bli tilbakeført til på samme betalingsmetode iht. lovpålagte frister.
 
Faktura
Her vil Klarna sine regler være gjeldende. 


Kort
Ved bruk av kort vil ditt beløp bli reservert og trukket ved fullførelse av din ordre. I noen tilfeller kan det ta et par dager før dette vises på din konto. Dette er avhengig av din banks rutiner, eller kortleverandørs rutiner.


Aldersgrense
Bestiller skal være myndig. Med myndige personer menes personer som har fylt 18 år, og som ikke helt eller delvis er fratatt den rettslige handleevnen/umyndiggjort.

Kredittvurdering mv. Ved større ordre, ordre hvor fakturering har blitt valgt som betalingsmetode, eller ordre hvor varer må bestilles inn, tilvirkes eller anskaffes på annen måte kan vi foreta kredittvurdering av deg som kunde. Vi står fritt til å avbryte bestilling på bakgrunn av slik undersøkelse, og eventuelt forespørre at du velger en annen betalingsmetode. Ved mislighold av betaling står både vi og vår inkassopartner fritt til å foreta en kredittvurdering av deg for videre saksgang og innkreving.

Levering
Levering av bestillingen skjer iht. til den fraktmetode som du har valgt ved bestilling. Vi står ikke til ansvar for forsinkelse som ligger hos speditøren. Hvis en vare ikke er på lager, vil din ordre bli sendt så snart alle varene er på lager. Ved utgått fra leverandør, vil vi ta kontakt med deg for å prøve å finne en løsning. Normal leveringstid er 1-3 dager fra utsendelse dato med normal postgang. Dersom ikke annet er nevnt ved valg av fraktmetode sendes pakker normalt daglig.  Du som kunde har plikt til å ta kontakt med oss innen rimelig tid, dersom du ikke mottar pakken, for etterlysning av pakke hos speditør.

Utsendelse av varer fra skjer på mandag, onsdag og fredag. Ekstra utsendelser skjer ellers ved påtrykk ved salg/høytider. Det er ingen utsendelse av varer i helgen, selv om pakken blir ekspedert og pakket.

Enhver pakke fra oss kan spores hos den enkelte speditør sine løsninger. Se egen side om frakt og levering og mer informasjon rundt dette.

Ansvar
Når din bestilling og varene er overtatt av deg som kunde iht. avtalen er du ansvarlig for varene. Hvis varene blir forsøkt levert og du unnlater å hente varene / overta varene er varene ditt ansvar til du overtar disse iht. norsk kjøpslovgiving.

Mottakskontroll / Skadet emballasje
Dersom det ved mottak er synlig skade på pakken hvor varene er kommet til synlighet, dokumenter dette med bilde (mobil ol) eller få utleveringssted til å dokumentere denne skaden før du tar den imot.

Ved mottakelse av varen(e), er det ditt ansvar at du innen rimelig utstrekning så fullt mulig det lar seg gjøre å undersøke om varen(e) er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Dersom den ikke samsvarer eller har mangler må du som kjøper melde fra til oss om reklamasjon.

Mangel
Dersom det foreligger en mangel ved en vare, eller at det mangler varer må du innen rimelig tid etter du har lagt merke til feilen gi oss melding om dette og at du vil gjøre mangelen gjeldene. Meldefrist senest 2 måneder fra mangelen var oppdaget, men senest 2 år etter mottak av varen. Hvis varen er ment for å vare lengre er reklamasjonsfristen 5 år. Ved forsinkelse må du innen rimelig tid etter leveringstiden er kommet melde ifra til oss at varene ikke er kommet. Ta høyde for helligdager og andre normale forhold som kan forsinke posten (ekstremt glatte veier over fjellene)

Uavhentet pakke / Retur av pakke / Passiv handling
Dersom du ikke henter ordren, eller pakken blir sendt i retur med melding uavhentet av mottaker, og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister dermed retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet minus håndteringskostnader. Håndteringskostnader består av porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 250, for å dekke våre håndteringskostnader.  Varene vil dermed bli tilbakeført og lagt tilbake på lager. Der håndteringsgebyret er større enn pakkens verdi vil ingenting bli tilbakeført.

Forsvunnet Pakke / Ikke Mottatt Pakke (sendt fra Projo)
Dersom pakke forsvinner i posten, vil sak bli opprettet hos speditør som da skal ha rimelig tid til å prøve å lokalisere og gi tilbakemelding til oss om pakken anses som tapt eller blir lokalisert.

Dersom pakken anses som tapt blir dette en erstatningssak mellom Projo og Speditøren. En ny erstatningspakke vil da bli sendt til kunden innen rimelig tid. Skulle pakken formodningsvis dukke opp på et senere tidspunkt må kunden orientere Projo snarest om dette.

Dersom kjøp ønskes å heves, bes vi at det fylles ut angrerettskjema med signatur og sendes til oss på kundeservice@projo.no. Angrerettskjemaet finner du her - Last ned Angrerettskjema - Utbetaling vil således skje iht. rutiner om angrerett. 

Forsvunnet Pakke / Ikke Mottatt Pakke (sendt fra Kunde)
Ved retur av pakke til Projo står kunde ansvarlig for denne pakken til denne er mottatt oss på en betryggende måte. Dersom pakken forsvinner og ikke kommer oss i hende, er det kunden som er ansvarlig som avsender å ta kontakt med speditøren for å eventuell kreve erstatning. En eventuell reklamasjon / angrerett ol. sak vil ikke bli behandlet før varene er oss i hende. Ev. utestående krav fra oss vil ikke berostilles som følger av pakke ikke er kommet oss trygt i hende.

Avbestilling før levering
Du som kunde kan foreta en avbestilling før levering av pakken iht. forbrukerkjøpsloven § 41. Dette innebærer at avbestilling må være oss i hende og bekreftet før utsendelse av pakken. Ellers vil normale regler ang. angrerett gjelde.  Erstatning blir fastsatt til det tap som følger av avbestillingen som for tiden er kr. 250 per bestilling. Tilbakebetaling vil skje på samme metode som er brukt ved bestilling. Benytt og fyll ut angrerettskjemaet som du  finner  her - Last ned Angrerettskjema - Utbetaling vil således skje iht. rutiner om angrerett. 


Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp som du har foretatt via fjernsalg. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse. For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, via e-post eller å benytte kontaktskjema på vår nettside). Angrerettskjemaet, finner du på vår kontaktside, samt vedlagt e-post med ordrebekreftelsen.

Projo.no / Garnimport AS (925039500)
Osloveien 96
NO-1443 Drøbak

E-post   : kundeservice@projo.no
Nettside: https://projo.no

Vi anbefaler at du bruker vårt angrerettskjema, og signerer dette, da dette forenkler saksbehandlingstiden og at det foregår i mest ryddige former.

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen. Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen. Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere varene eller levere dem til oss, uten unødig opphold, og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du har underrettet oss om at du vil gå fra avtalen og benytter deg av retten til å angre. Fristen er overhold dersom du sener tilbake varene før fristen på 14 dager er utløpt.  Du må selv bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Du er ansvarlig for en eventuell reduksjon i varens verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres, art, egenskaper og funksjon.

Begrensninger i forhold til angrerett
Det er ikke angrerett på forhåndsbestilte varer, varer som allerede nedsatt på grunn av feil/mangler, eller spesialt bestilte varer for kunden. Det er heller ikke angrerett på varer som leveres digitalt herunder elektroniske mønstre som er tilgjengelig for nedlastning på dine kundesider umiddelbart etter bestilling.
Angrerettskjemaet finner du her - Last ned Angrerettskjema - Utbetaling vil således skje iht. rutiner om angrerett.

Garanti
Varens garanti sikrer deg som forbruker rettigheter i tillegg til ufravikelig kjøpslovgiving. Der det gis utvidet eller annen garanti fra leverandør vil dette fremkomme av produktinformasjon. Garanti gir ingen begrensninger i forhold til regler om reklamasjon.

Personopplysninger
Den informasjonen du fyller ut ved bestilling av dine varer blir lagret sikkert i våres system, og er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre din bestilling og de forpliktelser vi har overfor deg som kunde. Vi oppbevarer og lagrer ikke kortinformasjon ved bruk av kort, da dette behandles av tredjeparts leverandør og lagres sikkert ved bruk av deres løsninger. BankID er her med på å forsikre deg at alle opplysninger blir behandlet på en sikker og forsvarlig metode. Vi vil ikke under noen omstendigheter innhente eller be om ditt personnummer.

Vi vil kun sende deg den informasjonen som gjelder din bestilling og eller de nyhetsbrev du har meldt deg på. VI vil ikke selge din informasjon til tredjeparter som benytter dette i reklameformål. Skulle du ha ytterligere spørsmål om dette eller du vil endre dine nyhetsbrev innstillinger kan du gjøre dette på dine kundesider eller ta kontakt med oss via vår kontakt side eller e-post.

Endring i vilkårene
Projo.no / Garnimport AS (925039500) forbeholder seg retten til å endre nærværende salgsbetingelser som følge av vanlig praksis eller som følge av lovendringer.

Force Majeure / Ekstra ordinære forhold.
Dersom gjennomføring av avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til jordskjelv, flom, andre ekstreme værforhold, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure. Projo.no / Garnimport AS, er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist grov feil, eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Projo.no / GarnimportAS godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Projo.no / Garnimport AS sin kontroll, og som Projo.no / Garnimport AS ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Konfliktløsning
Denne avtalen reguleres av norsk rett. Eventuelle tvister skal først forsøkes løst i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen 30 dager etter en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar selgers firmaadresses som grunnlag for verneting.